Healing Is The Children's Bread Pt. 3

Sunday September 10, 2023

By: Pastor Dora Hunter

Mark 7:27, 1 Peter 2:24, Isaiah 53:5, Jonah 2:8

Healing Is The Children's Bread Pt. 2

Sunday August 27, 2023

By: Pastor Dora Hunter

Mark 7:27, 1 Peter 2:24, Isaiah 53:5, Jonah 2:8

What Do You Know Pt. 5

Sunday March 12, 2023

By: Pastor Dora Hunter

John 8:32 KJV/NIV, John 4:24 TPT, John 4:24, Ephesians 1:17-20, Romans 8:11 ASV/KJV

Keeping Your Heart Open To Receive Pt. 4

Sunday March 5, 2023

By: Elder Davida Wedington & Min. Amoke Wedington

Isaiah 30:21 ESV, Jeremiah 33:3 ESV, Psalm 29:3 ESV, Psalm 85:8 ESV, Psalm 119:105 ESV, Mark 4:24 ESV, John 8:47 ESV, John 5:30 ESV, John 10:16 ESV, John 10:27 ESV, John 14:26 ESV, John 16:13 ESV, Romans 8:14 ESV, Hebrews 2:1 ESV, Hebrews 3:15 ESV, Hebrews 4:12 ESV, James 1:19 ESV, Revelation 3:20 ESV

Keeping Your Heart Open To Receive Pt. 3

Sunday February 26, 2023

By: Elder Davida Wedington & Min. Amoke Wedington

Hebrews 1:1-2 TPT, Romans 5:5 NLT, John 14:16-17 TPT, John 10:27 NLT, Jeremiah 29:11 NLT

Keeping Your Heart Open To Receive Pt. 2

Sunday February 19, 2023

By: Elder Davida Wedington & Min. Amoke Wedington

1 Peter 4:12 MSG, Psalm 46:10, Psalms 37:6 MSG, Psalm 138:8 GNT, Deuteronomy 20:4 ESV, 1 Peter 4:12 MSG, 2 Corinthians 2:12-16 MSG, 1 John 5:4 NLT

Keeping Your Heart Open To Receive Pt. 1

Sunday January 15, 2023

By: Elder Davida Wedington & Min. Amoke Wedington

Ecclesiasties 9:12 NLT, Psalms 34:19 NLT/AMP, 1 Peter 4:12 AMP/MSG

Give Thanks

Sunday January 8, 2023

By: Pastor Lynward Hunter Sr.

Isaiah 43:18-19 KJV/MSG/RSV